Stavařská moudra

1. Posouzení stávajícího stavu - aneb zhodnotit co možná nejpřesněji jak jsme vlastně na tom. Co je třeba vybourat, co nechat, kde a co vyměnit atd. Nejzrádnější jsou skryté konstrukce /izolace za obklady nebo podhledy, dřevěné konstrukce - zejména ty ve styku se zdí či základy atd.. Taková analýza chce určitě někoho, kdo už něco viděl a taky...